Tarieven

In 2018 kunt u voor 3 uur (basisverzekering) gebruik maken van de diëtist
Tarieven Hordijk en Hessing

Intake gesprek (60 minuten) €105,00

inclusief lichaamsanalyse, persoonlijk voedings/dieetadvies, receptinformatie en evt. terugrapportage naar verwijzer

Vervolgconsult (30 minuten) €35,00

Weegconsult / kort consult (15 minuten) €17,50

Toeslag huisbezoek €27,50

Indien u een verwijsbrief heeft van de huisarts, tandarts of medisch specialist dan kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar indien u een polis heeft waarbij dieetadvisering in de aanvullende verzekering zit.

Heeft u geen verwijzing of aanvullende verzekering met vergoeding van dieetadvisering dan ontvangt u van ons een factuur.

Er zijn een paar uitzonderingen: ook zonder verwijzing vergoeden Agis, Menzis, VGZ, VVAA en Zorg & Zekerheid dieetadvisering volgens de polisvoorwaarden. Kijk deze voorwaarden goed na.

Vergoeding in 2018

In 2016 kunt u voor 3 uur (basisverzekering) gebruik maken van de diëtist. Tevens bieden veel zorgverzekeraars een extra aanvulling. Informeer hiernaar.

Daarnaast kan er via zogenaamde Ketenzorg ELZHA Diabetes ook vergoeding plaatsvinden. Informeer hiernaar bij uw huisarts!

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak met ons niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy

Tijdens de behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met ons bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij tonen respect voor u en uw omstandigheden en streven altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

Klacht

Indien u een klacht heeft over uw behandeling dan kunt u in eerste instantie terecht bij ons terecht natuurlijk, Luanca Hordijk of Mandy Hessing. Komen we er samen niet uit dan kunt u natuurlijk een klacht indienen bij: Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

Tot ziens in onze praktijk

Afspraak maken

  • Natuurlijk zullen wij ons uiterste best doen om u in te plannen op de aangegeven datum. Wij laten u weten of dit mogelijk is. In het geval de planning niet toestaat zullen wij met u in overleg treden voor een alternatieve datum