Overgewicht en ondergewicht bij kinderen

Overgewicht en ondergewicht bij kinderen

De meeste kinderen leren instinctief vanzelf eten. Toch komen voedings- en eetproblemen ook bij gezonde kinderen relatief vaak voor. Zo’n 25 tot 40% van alle kinderen in de voorschoolse leeftijd heeft problemen met eten. Meestal verdwijnen die problemen weer. Soms treedt echter een langdurige stoornis op bij het normale ontwikkelingsproces van leren eten. Dan is de kans op het ontstaan van chronische voedselweigering heel groot. Vooral bij kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, bij te vroeg geboren kinderen en kinderen met een te laag geboortegewicht.

Bron: seyscentra

Afspraak maken

  • Natuurlijk zullen wij ons uiterste best doen om u in te plannen op de aangegeven datum. Wij laten u weten of dit mogelijk is. In het geval de planning niet toestaat zullen wij met u in overleg treden voor een alternatieve datum